Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
טופס ערעור על ציון בבחינה תשע"ז

 

 

לאחר שליחת הטופס אמור להתקבל מסך אישור, אנא ודאו כי קיבלתם אישור שהטופס נשלח בהצלחה. במקרה של בעיה מופיעה בראש הטופס שורה באדום עם הסיבה למה הטופס לא נשלח. אנא הקפידו לודא שאכן נשלח בהצלחה!

 

תלמיד/ה המעוניין/ת לערער על ציון בחינה מתבקש/ת למלא את הטופס להלן.
שימו לב כי הערעור מוגש בצורה אנונימית. פרטי מגיש הערעור נשמרים במזכירות.

את נימוקי הערעור עדיף לצרף בקובץ במקום המיועד לכך בטופס ולא להזין בשדה "נימוקי הערעור"
שימו לב - הקבצים שניתן להעלות - DOC וPDF
לא DOCX


הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את 
נוהל הערעורים של האוניברסיטה.

 

נא לשים לב להוראות תקנון הפקולטה בנושא הגשת ערעורים ובפרט הוראות אלה:

פרק ח', סעיף 6.3 לתקנון הפקולטה: "נימוקי הערעור יתייחסו אך ורק לפגמים בולטים שנפלו בבדיקת הבחינה, כגון טעות בחישוב הציון או התעלמות מתוכן התשובה. יש להימנע מנימוקים שאינם שייכים לעניין, כגון, שאי קבלת הערעור תגרום קשיים מיוחדים למערער, או שנסיבות אישיות מנעו מהמערער להתכונן כראוי לבחינה".

בדיקת הערעור עשויה לגרור העלאה או הורדה של ציון הבחינה, והיא איננה מוגבלת לטיעונים שהועלו בנימוקי הערעור או לתשובות לשאלות אליהן התייחס הערעור.כל הערעורים המוגשים מגובים ונשמרים במערכת. בכל מקרה של בעיה בהגשת הערעור (כגון ערעור שלא הגיע ליעדו) יש לפנות בציון שם מלא, מספר זהות ותאריך הגשת הערעור למייל yaelo@savion.huji.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* שדות חובה

* שם מלא:

 

* מס' זהות:

 

* שם הקורס:

 

* מספר הקורס:

 

* מועד הבחינה:

א
ב
ג
 

* מספר מחברת:

 

* הציון בבחינה:

 

   תאריך הערעור:

 

   נימוקי הערעור (עדיף לצרף קובץ ולא לרשום כאן) (אין לחרוג מ-500 מילים):

 

   ערעור בקובץ מצורף (הקבצים שניתן להעלות - DOC וPDF ) (אין לחרוג מ-500 מילים ויש לצרף בקובץ וורד ספירת מילים אוטומטית):

 

   הערות נוספות:

 
 
© All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem ICS בניית אתרים