Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
הפקולטה למשפטים עמלה על קיום מאגר עדכני של בוגריה. על מנת שנוכל לשמור על קשר שוטף אנא עדכנו את הפרטים שלהלן.

בנוסף לשדות שצויינו ניתן למסור כל מידע נוסף בסעיף "הערות" (מספרי טלפון נוספים, אימייל נוסף, האם נשוי/אה לבוגר הפקולטה וכד').


בוגרי הפקולטה שבידם חומר מימי לימודיהם בפקולטה - תצלומים, סיכומי שיעור, מחברות בחינה, חומר המתעד את חיי החברה בפקולטה וכל חומר אחר, מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב בכתובת המייל
hofri@mscc.huji.ac.il.

 
הפקולטה תומכת ביוזמה של בוגרי הפקולטה, להקים ארגון בשם "מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית" שייפעל לקידום רווחת הבוגרים. הארגון יציע, בין היתר, שירותי השמה לבוגרים צעירים והנחות לבוגרים ברכישת מוצרים משפטיים. הוא יקיים גם אירועים חברתיים המיועדים לבוגרי ולבוגרות הפקולטה. ניתן להירשם לחברות במועדון בטופס זה על ידי סימון תיבת ההרשמה המצויה בראש הטופס.
פרטים נוספים אודות ארגון הבוגרים ניתן לקרוא כאן.

* שדות חובה

   אני מעוניין להצטרף למועדון בוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים:

מעוניין
 

* מספר תעודת זהות (9 ספרות):

 

* שם משפחה :

 

   שם משפחה קודם או נוסף :

 

* שם פרטי:

 

   שנת לידה:

 

   שנת סיום תואר ראשון (אם בפקולטה למשפטים):

 

   שנת סיום תואר שני (אם בפקולטה למשפטים):

 

* הנני בוגר או מוסמך של החוג ל::

משפטים
קרימינולוגיה
 

   תואר (גב', ד"ר, עו"ד, וכו'):

 

   מין :

ז
נ
 
כתובת מגורים
 

   רחוב:

 

   מס' בית :

 

   מס' דירה:

 

   כניסה :

 

   שם הישוב :

 

   מיקוד :

 
פרטי התקשרות
 

   מס' טלפון :

 

   מספר טלפון נייד :

 

   מספר פקס :

 

* אימייל :

 

   כתובת בעבודה :

 

   מיקוד במקום העבודה :

 

   טלפון בעבודה :

 

   אבקש לקבל תכתובת מהפקולטה:

לכתובת הבית
לכתובת העבודה
אבקש לא לקבל תכתובת מהפקולטה
 

   כתובת אתר אישי או תמונה :

 

   הערות ו/או פרטים נוספים :

 

   תאריך עדכון:

 
 
© All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem ICS בניית אתרים